Sveti Antipa – Slava ordinacije

 

Moram da zahvalim svom mentoru iz dečije i preventivne stomatologije dr. Jovanu Krstiću, što mi je 2002. god. poklonio ikonu Sv. Antipe, te sam ja na taj način saznala da i stomatolozi imaju svog Zaštitnika. Od tog trenutka sam znala i koju će slavu slaviti. Slava je 24.04. (po crkvenom kalendaru), i od kad je otvorena ordinacija mi je slavimo. Originalna ikona Sv. Antipe se nalazi na Svetoj Gori u Baštenskoj crkvi na ikonostasu. Ikonu koja se nalazi u ordinaciji prema svetogorskom uzoru ikonopisala je Nina Vasiljević.

Svešt. Muč. Antipa episkop Pergamski, u Aziji. Spominje se u knjizi Otkrovenja kao Antipa vjerni svedok moj (2, 13), koji bi ubijen kod vas, gdje živi sotona, t.j. u gradu Pergamu.

Žitelji ovog grada življahu u mraku idolopoklonstva i u krajnjoj nečistoti; behu robovi strasti, opadači, nasilnici, krvosmešnici, rečju sluge satanske.

I tu pored njih življaše Antipa „kao svetlost posred tame, kao ruža posred trnja, kao zlato posred blata“. Dobrim i pravednim smatraše se onaj, ko bi nekog hrišćanina uhvatio i ubio. Sva vera neznabožačka sastojala se u gatanju, u tumačenju snova, u služenju demonima i u krajnjem razvratu.

Ustrašeni od Antipe kao od ognja demoni se jave žrečevima u snu i ispovede, kako se oni boje Antipe, i kako moraju zbog njega da beže iz tog grada. Žrečevi dignu gomilu naroda protiv Antipe, i počnu ovoga istjazavati i nagoniti da se odrekne Hrista i pokloni idolima.

Rekne im Antipa: “Kad se vaši takozvani bogovi, gospodari vasione, plaše mene, smrtnog čoveka, i moraju da beže iz ovog grada, zar ne poznajete po tome da je sva vaša vera zabluda”.

I još mi govoraše svetitelj o veri Hristovoj, kao jedinoj istinitoj i spasonosnoj. No oni se razjariše kao zverovi i dovukoše starca Antipu pred hram Artemidin, pred kojim je stajao izliven vo od bronze. Usijaše vola ognjem, i baciše unutre slugu Božjega. Sv. Antipa, unutra u ognjenom volu, slavljaše Boga s blagodarnošću, kao negda Jona u kitu ili tri otroka u peći ognjenoj.

I moljaše se Antipa za pastvu svoju i za sav svet sve dok mu se duša ne rastavi od trošnoga tela i ne uzleti među angele u Carstvo Hristovo. Skonča u mukama i uvenča se slavom neuvelom 92 god.

Slava se slavi 11. aprila po crkvenom, ili 24. aprila po gregorijanskom kalendaru.

Za molitveno zastupništvo prilikom lečenja od svih bolesti, naročito zubobolje.

Molitva
O, preslavni sveštenomučeniče Antipo i svim hrišćanima u bolesti brzi pomoćniče! Verujem svom dušom i svakom pomišlju da ti je Gospod podario da bolesne isceljuješ, nemoćnima zdravlje daruješ i oduzete krepiš. Stoga ti, kao blagodatnom iscelitelju bolnih , pritičem i ja nemoćni, i tvoju poštovanja dostojnu ikonu pobožno celivam moleći se: isprosi svojim zastupništvom kod Cara nebeskog za mene bolnog iscelenje od zubne bolesti koja me muči, pa iako sam nedostojan tebe, najmilostivijeg oca i neumornog zastupnika moga, ti podražavaj čovekoljublje Božije kroz moje obraćanje od rđavih dela ka dobrom življenju; učini me dostojnim zaštite tvoje, obilno ti darovanom blagodaću isceli rane i ozlede duše i tela moga, podari mi zdravlje i spasenje i u svemu dobro napredovanje, da bih se tako, tiho i bezmolvno poživevši u svakoj pobožnosti i čistoti, udostojio da sa svim Svetima proslavljam svesveto ime Oca i Sina i Svetoga duha. Amin.