Dečija i preventivna stomatologija
Zalivanje fisura
Vađenje mlečnih i stalnih zuba
Plombiranje mlečnih i stalnih zuba
Fluorisanje zuba
Obučavanje pravilnoj higijeni usta
Impregnacija zuba pastama natrijum-fluorida
Uklanjanje mekih naslaga, plaka i zubnog kamenca
Ortodoncija
Ortodontski specijalistički pregled
Izrada mobilnih ortodontskih aparata
Izrada fiksnih ortodontskih aparata
Aparati za odvikavanje od loših navika
Pomoć u protetici
Konverzativna stomatologija
Plombiranje zuba savremenim kompozitnim materijalima
Plombiranje zuba amalgamom
Lečenje kanala
Punjenje kanala
Uklanjanje kanalnog punjena
Retencija pulparnim kočićem
Protetika
Izrade parcijalnih akrilatnih proteza
Izrada totalnih akrilatnih proteza
Izrada vizil proteza
Ugradnja atečmena
Teleskop krunica
Izrada livenih nadogradnji
Izrada metalokeramičkih krunica
Izrada bezmetalnih krunica
Izrada metalokeramičkih mostova
Izrada nadoknada nad implantima
Oralna hirurgija
Vađenje zuba
Hirurško vađenje zuba
Vađenje impaktiranih zuba
Operacija ciste i granuloma
Nivelacija grebena
Produbljivanje forniksa
Uklanjanje plika i frenuluma
Vađenje zalomljenih korena
Ugradnja implanata
Zatvaranje sinusa
Terapija alveolita
Paradontologija
Ultrazvučno uklanjanje kamenaca
Uklanjanje mekih naslaga
Terapija parodontalnih džepova
Paradontalne operacije
Estetska stomatologija
Izbeljivanje zuba
Ukrasi na zubima