Kombinovani rad

Kombinovani radovi

Metalokeramički most i vizil proteza sa atečmenima

Gornja vilica: Metalokreamički most i vizil proteza sa atečmenima

Donja Vilica: Vizil proteza bez krunica

Author Info

Aleksandar Ilijevski